Traducción on line

viernes, 10 de octubre de 2008

Rèplica sobre el mercat del Pilar de Mataró- EL PUNT

Rèplica sobre el mercat del Pilar de Mataró 10.10.2008 JAVIER FERNÁNDEZ, SECRETARI DE L'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL. MATARÓ (MARESME). ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL
Sobre el mercat del Pilar de Mataró 27.09.2008 CARME ESTEBAN, CONSELLERA DELEGADA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT I CONSUM DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ (MARESME).
Mercat del Pilar de Mataró 17.09.2008 PATRÍCIA-MONTSERRAT FERRER, PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL. MATARÓ (MARESME). Amiant, rosegadors i insectes 15.06.2006 JAVIER FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL. MATARÓ (MARESME). ASSOCIACIÓ OIKOS AMBIENTAL

No hay comentarios: